GENERALFORSAMLINGER

Generalforsamlingen er AFLYST

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 29. marts 2020 er udskudt på ubestemt tid på grund af covid-19:

DAGSORDEN:

  1.  Valg af dirigent.

  2.  Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år kan læses HER

  3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. (Regnskabet kan ses HER)

  4.  Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent og honorering af bestyrelse.

  5.  Forslag fra medlemmer.

  6.  Valg af kasserer. (Gerd Friis-Knutzen modtager ikke genvalg)

  7.  Valg af medlem til bestyrelsen. (Anders Hundewadt modtager genvalg)

  8.  Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

  9.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen eller møder, skal skriftligt tilsendes formanden for bestyrelsen, Aage Jespersen, Bøgevænget 6, 6690 Gørding eller via mail til jespersenaage@gmail.com senest den 15. marts 2020.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Generalforsamling 2019 ?

På generalforsamlingen i oktober 2018 besluttede man, at foreningens regnskabsår følger kalenderåret, og at vedtægterne derfor ændres til:

 § 12, 4. afsnit:

”Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december”.

§ 13, stk. 1, 2. sætning:

”Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts og fortrinsvis en søndag”.

DERFOR BLEV DER IKKE AFHOLDT GENERALFORSAMLING I 2019

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling den 28. oktober 2018

 • Referatet kan læses HER
 • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år kan læses HER
 • Regnskabet kan ses HER
 • Budgettet kan ses HER

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Generalforsamling den 29. oktober 2017:

 • Referatet fra generalforsamlingen kan læses HER
 • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år kan læses HER
 • Regnskabet kan ses HER
 • Budgettet kan ses HER

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Generalforsamling den 30. oktober 2016:

 • Referatet fra generalforsamlingen kan læses HER
 • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år: 1. del og 2. del
 • Regnskabet kan ses HER
 • Budgettet kan ses HER

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Generalforsamling den 25. oktober 2015:

 • Referatet fra generalforsamlingen kan læses HER
 • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år kan læses HER
 • Regnskabet kan ses HER
 • Udspecificeret bilag kan ses HER
 • Budgettet kan ses  HER

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Generalforsamling den 26. oktober 2014:

 • Referatet fra generalforsamlingen kan læses HER
 • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år kan læses HER
 • Regnskabet kan ses HER
 • Budgettet kan ses HER

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Generalforsamling den 27. oktober 2013:

 • Referatet fra generalforsamlingen kan læses HER
 • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år kan læses HER

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Generalforsamling den 28. oktober 2012:

 • Referatet fra generalforsamlingen kan læses HER
 • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år kan læses HER 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling den 16. oktober 2011:

 • Referatet fra generalforsamlingen kan læses HER

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------