GENERALFORSAMLINGER

Generalforsamling 2020

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 29. marts 2020 måtte udsættes på grund af corona.

Generalforsamlingen blev afholdt den 1. november 2020.

 • Referatet kan læses HER
 • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år kan læses HER
 • Regnskabet kan ses HER

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling 2019 ?

På generalforsamlingen i oktober 2018 besluttede man, at foreningens regnskabsår følger kalenderåret, og at vedtægterne derfor ændres til:

 § 12, 4. afsnit:

”Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december”.

§ 13, stk. 1, 2. sætning:

”Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts og fortrinsvis en søndag”.

DERFOR BLEV DER IKKE AFHOLDT GENERALFORSAMLING I 2019

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling den 28. oktober 2018

 • Referatet kan læses HER
 • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år kan læses HER
 • Regnskabet kan ses HER
 • Budgettet kan ses HER

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling den 29. oktober 2017:

 • Referatet fra generalforsamlingen kan læses HER
 • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år kan læses HER
 • Regnskabet kan ses HER
 • Budgettet kan ses HER

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling den 30. oktober 2016:

 • Referatet fra generalforsamlingen kan læses HER
 • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år: 1. del og 2. del
 • Regnskabet kan ses HER
 • Budgettet kan ses HER

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling den 25. oktober 2015:

 • Referatet fra generalforsamlingen kan læses HER
 • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år kan læses HER
 • Regnskabet kan ses HER
 • Udspecificeret bilag kan ses HER
 • Budgettet kan ses  HER

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling den 26. oktober 2014:

 • Referatet fra generalforsamlingen kan læses HER
 • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år kan læses HER
 • Regnskabet kan ses HER
 • Budgettet kan ses HER

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling den 27. oktober 2013:

 • Referatet fra generalforsamlingen kan læses HER
 • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år kan læses HER

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling den 28. oktober 2012:

 • Referatet fra generalforsamlingen kan læses HER
 • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år kan læses HER 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling den 16. oktober 2011:

 • Referatet fra generalforsamlingen kan læses HER

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------