VIGTIGE INFORMATIONER

Udkig over Lillebælt en tidlig forårsdag

Grundejerforeningens CVR nr.:  88813014

 Medlemskontingent: 1.000 kr. årligt *

 Konto i Danske Bank nr.:  3733-0850066099

Indbetaling: Den 10. marts

* Opkrævningen den 10. marts 2019 var dog på 1.800 kr., idet der samtidig blev opkrævet et ekstraordinært éngangsbeløb på 800 kr. til udskiftning af badebroen jfr. beslutning på generalforsamlingen.