FÆLLESAREALER

Flisegang til borde og bænke

Affaldsbeholder ved legepladsen

Trampestien