Generalforsamling 2023

Den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Trappendal blev afholdt søndag den 19. marts 2023 kl. 14 på Restaurant Skamlingsbanken.


Formand Aage Jespersen og

næstformand Keld Jensen modtog ikke genvalg.


Den nye bestyrelse, som kan ses HER, konstituerer sig på førstkomne bestyrelsesmøde


Bestyrelsen

19.03.2023


Efter en henvendelse fra Grundejerforeningen har Kolding Kommune omkring årsskiftet fjernet de nedslidte autoværn på P-pladsen for enden af Elkærgårdvej og erstattet dem med mere modstandsdygtige materialer, som det ses på billedet.


Bestyrelsen

05.02.2023

Kommunens P-plads

Badebroen blev sat på land lørdag den 24. september

Efter et "vinterhi" vil badebroen være klar til 2023.

Stor tak til "brobisserne", som har bragt badebroen sikkert på land efter en fin sæson.

Flere billeder kan ses i "FOTOALBUM" under "Trine Dams billedkavalkade 24.09.2022"

Bestyrelsen

24.09.2022

Ulovlig passage

Nymalede postkasseanlæg

Trappendals postkasseanlæg har fået en tiltrængt ansigtsløftning efter nymaling af træværket. 

Den enkelte grundejer har ansvar for egen postkasse.

Bestyrelsen

15.08.2022

Det er forbudt at klippe i grundejerforeningens hegn.

Da ukendte gerningsmænd igen har været på spil og har lavet hul i grundejerforeningens hegn øst for Brombærvænget langs landmandens mark, har det været nødvendingt at lave en midletidig afspærring.

Med ønsket om at bevare et godt naboskab er ophold og al færdsel på landmandens mark forbudt.

Bestyrelsen

12.09.2022

Både små og store nyder mulighederne ved stranden.

Afslapning og badning i sommersolen.  

Bestyrelsen

21.07.2022

Sommer i Trappendal

Tour de France 2022

God stemning og opbakning langs ruten i Hejlsminde.

Tour de France lagde ruten forbi Hejlsminde den 3. juli 2022: HER

Bestyrelsen

04.07.2022

Sankt Hans i Trappendal

Godt 100 personer deltog i Sct. Hans arrangementet.

Torsdag den 23. juni var der vanen tro Sankt Hans arrangement på græsarealet ved stranden fra kl. 20.00.

I den smukkeste sommeraften blev der holdt båltale, tændt bål og sunget fællessang.

Båltaler var Knud Erik Dinesen

Tak for opbakningen.  

Bestyrelsen

24.06.2022

KOLDING KOMMUNE: Orientering vedr. hække og hegn

"Hegn i naboskel og mod vej og sti må kun etableres som levende hegn med max. 1,8 meter"

Når Kolding Kommune skal forholde sig til hække, der skal administreres efter reglerne i Partiel Byplanvedtægt nr. 5, § 5 stk. 6, bliver højden vurderet ud fra det omkringliggende naturlige terræn, hvorfra højden beregnes.

Samlet set må en jordvold og hæk have en samlet højde på 1,8 meter.

Bestyrelsen

11.09.2022

Grundejerforeningen klipper egne hegn

Vis hensyn

Grundejerforeningen klipper alle sine egne hegn.

Med ønsket om pæne og ensartede hegn er der indgået aftaler med entreprenør om klipning af alle grundejerforeningens hegn.

Det henstilles derfor til grundejerne kun at klippe i egne hegn.

Bestyrelsen

11.04.2022

En venlig henstilling kan ofte være frugtbar.

Grundejerforeningen henstiller til medlemmerne, at de bestræber sig på ikke at slå græs eller arbejde med støjende maskiner tidligt om morgenen, sent om aftenen eller i tidsrummet mellem kl. 12.00 og kl. 14.00. 

Alle ønskes en god arbejdslyst.

Bestyrelsen

Ejerskifte ?

Ny privatadresse?

Husk også at oplyse om ændring af privatadresse.

Listen over foreningens medlemmer opdateres løbende.

Der appelleres derfor til at give os oplysninger om nye data.

På forhånd tak.

Bestyrelsen 

"Velkommen til Trappendal"

HUSK at orientere kassereren om ejerskifte rettidigt.

Det er vigtigt at give kassereren besked om ejerskifte jfr. vedtægtens § 4:

”Foreningen skal underrettes om ejerskifte og dermed medlemsskifte, og indtil dette har fundet sted, hæfter sælger for kontingentet.”

Bestyrelsen

Lokale ejendomsmæglere oplyser ofte om ejerskifter.

Så snart de nødvendige oplysninger om et ejerskifte er kendt, sender grundejerforeningens kasserer "Velkommen til Trappendal" via postvæsenet eller elektronisk, hvis mailadresse er oplyst.

Teksten kan læses HER.

Bestyrelsen

Forsøgsordningen med igloerne

Sådan ser det ud, når affaldssorteringenen fungerer.

Bestyrelsen vil efter feriesæsonen i samarbejde med Kolding Kommune evaluere den nuværende forsøgsordning med igloerne på P-pladsen.

Der vil blive sat fokus på bl.a. behov, kapacitet og tømningsfrekvens samt på de enkelte grundejeres affaldsmængder og -kapacitet.

Håndtering af affald kan læses HER

Bestyrelsen

Nærmeste hjertestarter

Den nærmeste hjertestarter findes på Overbakken 1

Der findes flere hjertestartere i området 6094 Hejls.

Den nærmeste hjertestarter findes i Teglgårdens sommerhusområde på adressen Overbakken 1.

Find hjertestarter på dette KORT

Bestyrelsen

Nu er vi nået op på 98 %, og det letter bestyrelsens arbejde. Tak for hjælpen

E-post er hurtig, praktisk og billig. Tjek også SPAM-mappen.

Da den væsentligste kommunikation mellem grundejere og bestyrelse foregår elektronisk, opfordres grundejerforeningens medlemmer til at oplyse anvendelig e-mailadresse til bestyrelsen - men gerne også et telefonnummer.

98 % af grundejerne er pt. registreret med mailadresse og telefonnummer. Hvis man har fået en ny mailadresse, hører vi det naturligvis også gerne. 

Alle medlemmer, som har oplyst anvendelig mailadresse, indkaldes til generalforsamling fra denne mailadresse: no-reply-trap@outlook.dk

Man er velkommen til at anvende denne hjemmesides kontaktformular, "KONTAKT BESTYRELSEN".

Man kan også blot sende sin mailadresse og tlf.nr. direkte til jespersenaage@gmail.com.

På forhånd tak

Bestyrelsen

11.04.2022

Grus til fri afbenyttelse

Stakke med stabilgrus er til fri afbenyttelse.

På Elkærgårdvej og Trappendalvej er der stakke med stabilgrus til Trappendals grundejere.

Bestyrelsen

Pas på bløde rabatter

Tunge køretøjer anbefales parkeret på P-pladsen.

Hvis tunge køretøjer kommer uden for vejene, kan der let opstå dybe hjulspor, hvor rabatterne er bløde. Skadevolderen holdes ansvarlig.

Hvis skaden er sket, ønskes bestyrelsen orienteret. 

Bestyrelsen

Trampestier

På strækningen passeres den karakteristiske mølle.

Måske er ikke alle klar over eksistensen af trampestien, som forbinder Slåenvænget med Vargårdevej. På billedet er stien markeret med gul farve. Distancen er ca. 500 m.

Trampestien gennem skoven mellem Skovløkken og rensningsanlægget er kun ca. 100 m lang.

Husk at holde afstand.

Bestyrelsen

Oplevelser

Kolding by og omegn byder altid på mange oplevelser.

Grundejerne og deres gæster kan søge inspiration til forskellige oplevelser i Kolding Kommune på disse links:

www.visitkolding.dk

www.oplevkolding.dk

www.kort.oplevkolding.dk

www.Koldinghus.dk

www.destination-lillebaelt.dk/lillebaelt/brochuremateriale

Bestyrelsen

Nøgler

Bestyrelsen har reservenøgler til de fleste postkasser.

POSTKASSENØGLE:

På Elkærgårdvej og Trappendalvej er der postkasseanlæg, som er tilknyttet hovedparten af grundeejerforeningens parceller. Hver enkelt grundejer er ansvarlig for sin egen postkasse.

Hvis man har mistet nøglen til sin postkasse i ét af disse anlæg, kan man i de fleste tilfælde mod betaling få anskaffet en ny ved henvendelse til bestyrelsesmedlem, Kristian Kronborg.

Hvis man udskifter postkassens lås, vil besyrelsen gerne orienteres for at kunne videregive denne oplysning.

BOMNØGLE:

Der er den 2. oktober 2020 kommet en ny hængelås på bommen ved P-pladsen.

De grundejere, som har en båd og ønsker at sætte den i vandet, kan mod at betale 200 kr.  rekvirere en nøgle til bommen hos bestyrelsen.

Det vil blive registreret, hvem der får udleveret en nøgle.

Bestyrelsen

27.03.2022

Hunde skal føres i snor i Trappendal

De nye skilte har tekst med "Hund i snor" på 3 sprog.

For at minde om, at hunde skal føres i snor i Trappendal, er der flere steder opsat Hunde skal føres i snor-skilte

Reglen gælder ikke kun de steder, hvor der er opsat skilte men gælder for alle hunde i hele Trappendalområdet.

Bestyrelsen

Appel til trafikanterne

En lavere hastighed kan ofte være passende.

Af hensyn til såvel medtrafikanter som til vejenes beskaffenhed appelleres til "Kørsel med omtanke".

Bestyrelsen

Kun "levende" hegn

Ovenstående hegn er ikke et "levende" hegn.

Kolding Kommune fastslår i en henvendelse til bestyrelsen medio 2018, at Byplanvedtægt nr. 5 for sommerhusområdet Trappendal fortsat er gældende.

Om etablering af hegn står der i § 5 stk. 6 følgende: ”Hegn i naboskel og mod vej og sti må kun etableres som levende hegn med max. højde på 1,80 m”.

Alle andre former for hegn som f.eks. stakit er således ikke i overensstemmelse med gældende vedtægt.

Bestyrelsen.

Campingvogne ?

Det er i strid med byplanvedtægtens og byggelovens bestemmelser at opstille campingvogne mere eller mindre permanent i sommerhusområdet. 

Læs HER

Bestyrelsen

Tydeligt husnummer på alle sommerhuse ?

Tidens tand kan nemt sætte sit præg mange steder.

Det kan være en god idé at efterse, om husnummeret på ens eget sommerhus er let at få øje på.

Bestyrelsen

Beskæring - Hvem? - Hvordan? - Hvornår?

Grundejerne må gerne hjælpe til med beskæringen

Kolding Kommunes annvisninger for beskæring og vedligeholdelse af hegn kan læses HER

Grundejernes ansvar: Hegn i naboskel (=hæk) og mod vej og sti må kun etableres som levende hegn med en max. højde på 1,80 m.

Grundejerforeningens ansvar: Alle øvrige hegn.

Bestyrelsen

Beskæring og fældning

OPSLAGSTAVLEN

Nogle træer skaber utryghed i nabolaget.

Kolding Kommune har givet tilladelse til beskæring og/eller fældning af udvalgte træer.

Træet på billedet anbefales beskåret.

Bestyrelsen