GENERALFORSAMLINGER

Generalforsamling 2021

På grund af corona-restriktionerne kunne afviklingen af den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Trappendal desværre ikke finde sted som planlagt søndag den 21. marts 2021 men måtte udsættes til et senere tidspunkt, som nu er fastlagt til søndag den 24. oktober kl. 14 på Restaurant Skamlingsbanken, Skamlingvejen 123, 6093 Sjølund. 

På trods af coronaen blev der alligevel indkaldt til den ordinære generalforsamling i henhold til de gældende vedtægter med følgende dagsorden:

1.  Valg af dirigent.

2.  Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.  Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og honorering af bestyrelse.

5.  Forslag fra medlemmer.*

6.  Valg af formand. (Aage Jespersen modtager genvalg)

7.  Valg af kasserer. (Gerd Friis-Knutzen modtager ikke genvalg)

8.  Valg af medlem til bestyrelsen. (Keld Jensen og Kristian Kronborg modtager genvalg)

9.  Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

   10.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

   11. Eventuelt.

* Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på       generalforsamlingen eller møder, skal skriftligt tilsendes formanden for bestyrelsen senest den 7. marts.

Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år kan læses HER

Regnskab kan ses HER

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling 2020

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 29. marts 2020 måtte udsættes på grund af corona.

Generalforsamlingen blev afholdt den 1. november 2020.

 • Referatet kan læses HER
 • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år kan læses HER
 • Regnskabet kan ses HER

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling 2019 ?

På generalforsamlingen i oktober 2018 besluttede man, at foreningens regnskabsår følger kalenderåret, og at vedtægterne derfor ændres til:

 § 12, 4. afsnit:

”Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december”.

§ 13, stk. 1, 2. sætning:

”Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts og fortrinsvis en søndag”.

DERFOR BLEV DER IKKE AFHOLDT GENERALFORSAMLING I 2019

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling den 28. oktober 2018

 • Referatet kan læses HER
 • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år kan læses HER
 • Regnskabet kan ses HER
 • Budgettet kan ses HER

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling den 29. oktober 2017:

 • Referatet fra generalforsamlingen kan læses HER
 • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år kan læses HER
 • Regnskabet kan ses HER
 • Budgettet kan ses HER

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling den 30. oktober 2016:

 • Referatet fra generalforsamlingen kan læses HER
 • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år: 1. del og 2. del
 • Regnskabet kan ses HER
 • Budgettet kan ses HER

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling den 25. oktober 2015:

 • Referatet fra generalforsamlingen kan læses HER
 • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år kan læses HER
 • Regnskabet kan ses HER
 • Udspecificeret bilag kan ses HER
 • Budgettet kan ses  HER

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling den 26. oktober 2014:

 • Referatet fra generalforsamlingen kan læses HER
 • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år kan læses HER
 • Regnskabet kan ses HER
 • Budgettet kan ses HER

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling den 27. oktober 2013:

 • Referatet fra generalforsamlingen kan læses HER
 • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år kan læses HER

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling den 28. oktober 2012:

 • Referatet fra generalforsamlingen kan læses HER
 • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år kan læses HER 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling den 16. oktober 2011:

 • Referatet fra generalforsamlingen kan læses HER

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------