VIGTIGE INFORMATIONER

Udkig over Lillebælt en tidlig forårsdag

Grundejerforeningens CVR nr.:  88813014

 Medlemskontingent: 1.000 kr. årligt 

 Konto i Danske Bank nr.:  3733-0850066099

Indbetaling: Den 10. marts