OVERSIGTSKORT MED HUSNUMRE

Vedligeholdelse af hegn jfr. Byplanvedtægt nr. 5:

Hegn, jfr. Byplanvedtægtens § 4. stk 3, er beskrevet HER

Hegn, jfr. Byplanvedtægtens § 5. stk 5, er beskrevet HER

Hegn, jfr. Byplanvedtægtens § 5. stk 6, er beskrevet HER

Vedligeholdelse af øvrige hegn:

Vedligeholdelse på egen grund jfr. grundejerforeningens vedtægt § 5:

Medlemmernes pligt til at beskære enkeltstående træer, træer i grupper eller rækker i passende højde for at åbne op for lys og sol er beskrevet HER

Hegn omkring landmandens mark er beskrevet HER

Kommunen har 22.11.2018 meddelt, at der ikke længere er kommunale hegn i Trappendal.