FÆLLESAREALER

Flisegang til borde og bænke på fællesareal nord

Fællesareal midt med legepladsen i baggrunden

Bord-bænkesæt på strandarealet

Sandstrand og badebro

Fællesareal midt med øst-vest-gående sti set fra vest

Stier på fællesareal midt

Legpladsen på fællesareal midt

Fællesareal midt med øst-vestgående sti set fra øst

Udsigtspladsen med borde og bænke på fællesareal nord

Affaldsbeholder ved legepladsen

Trampestien bag Skovløkken

Aftenstemning på strandarealet

Fællesareal midt 13. februar 2021

Fællesareal nord 13. februar 2021